Main Menu

 

Ελεύθερο - Γραμμικό σχέδιο

Ελεύθερο σχέδιο – γραμμικό σχέδιο στα Global Arts Studios

Τμήμα προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές προετοιμάζονται με μεθοδικότητα στο ελεύθερο σχέδιο, τη σύνθεση και στο γραμμικό / αρχιτεκτονικό σχέδιο, με σκοπό την υψηλή επίδοσή τους στα ειδικά μαθήματα των πανελλήνιων εξετάσεων.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις:

Ποιες σχολές απαιτούν εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο;

Απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» για τις παρακάτω σχολές:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Πως εξετάζονται τα μαθήματα στις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, γίνονται μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων και η διάρκεια τους για κάθε ένα είναι 6 ώρες. Σημαντικό ζητούμενο των εξετάσεων, πέραν των απαραίτητων γνώσεων, είναι η «ταχύτητα» και η «ευχέρεια» σχεδίασης που αποκτάται μέσω της εξάσκησης, καθώς οι υποψήφιοι οφείλουν να μπορούν να παράγουν σε περιορισμένο χρόνο σύνθετα σχέδια.

Πόσα μόρια δίνουν τα σχέδια στις Πανελλήνιες εξετάσεις; Υπάρχει βάση;

Ο υποψήφιος συγκεντρώνει έως και 4.000 μόρια από τα σχέδια (2.000 από το Ελεύθερο και 2.000 από το Γραμμικό) και η βάση διαμορφώνετε ως συνάρτηση του μέσου όρου επιδόσεων των εξεταζόμενων και του συντελεστή βαρύτητας που ορίζουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια σύμφωνα με την νομοθεσία.

Επισημαίνεται πως ο υποψήφιος οφείλει να υπερβεί τη βάση του 10 και στα δύο μαθήματα, ειδάλλως ενδεχομένως να αποκλείεται γενικώς από την εισαγωγή στις σχολές που απαιτούν σχέδιο ακόμη και αν καλύπτονται τα απαραίτητα μόρια από τα υπόλοιπα μαθήματα, παρόλο που το παραπάνω ζήτημα δεν εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία αλλά ίσχυε μέχρι και το έτος 2020. Δεν είναι απίθανο να επανέλθει.

Πρέπει να έχω συγκεκριμένες δεξιότητες ή «ταλέντο»;

Η σχεδιαστική ευχέρεια σαφώς αποτελεί ένα αρχικό πλεονέκτημα για αυτούς που το διαθέτουν. Παρ’όλα αυτά, το Ελεύθερο και το Γραμμικό σχέδιο διδάσκονται και οι δεξιότητες των μαθητών αναπτύσσονται μέσα από την εξάσκηση. Συμπερασματικά, η «σχεδιαστική ευχέρεια» αποτελεί μια καλή αρχική βάση, εμπειρικά όμως οι μεγαλύτερες βαθμολογίες επιτυγχάνονται στο τέλος από τους μαθητές που εργάσθηκαν συστηματικότερα και επιμελέστερα ασχέτως «ταλέντου».

Πόσα έτη προετοιμασίας απαιτούνται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Η προτιμότερη επιλογή για την άρτια προετοιμασία των μαθητών είναι η διετής παρακολούθηση μαθημάτων με ταυτόχρονη πρακτική εξάσκηση. Κύριος λόγος είναι η αποφυγή ‘φορτώματος’ του ήδη βεβαρυμμένου προγράμματος των μαθητών στη Γ’ Λυκείου, καθώς και η ομαλότερη προσαρμογή στις απαιτήσεις των μαθημάτων. Παραταύτα, η προετοιμασία μόνο στη Γ’ Λυκείου μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα, εφόσον βεβαίως η προσήλωση και η προσπάθεια του υποψηφίου είναι η δέουσα.

Πόσος χρόνος απαιτείται εβδομαδιαία;

Απαιτούνται περίπου 6 έως 10 ώρες προετοιμασίας εβδομαδιαίως, ανάλογα και με τις επιδόσεις του μαθητή. Στα Global Arts οι παραδόσεις των μαθημάτων διαρκούν 9 ώρες (5 ώρες Ελεύθερο σχέδιο και 4 ώρες Γραμμικό), με τους χώρους της σχολής και τα σχεδιαστήρια να είναι διαθέσιμα στους μαθητές για περεταίρω εξάσκηση καθ’όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Τι εξοπλισμός απαιτείται;

Απαιτείται συγκεκριμένος εξοπλισμός (κυρίως για το Γραμμικό Σχέδιο), ο ακριβής προσδιορισμός του οποίου παραδίδεται σε λίστα στους μαθητές κατά την εγγραφή τους. Για διευκόλυνση των μαθητών και των γονέων τους, η σχολή κάθε χρόνο επιτυγχάνει μέσω κεντρικών παραγγελιών σημαντικές εκπτώσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Στην ιστορία των Global Arts Studios οι σπουδαστές μας έχουν σημειώσει 100% επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συγκεντρώνοντας υψηλότατες βαθμολογίες εισήχθηκαν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Αθήνας καθώς και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Τρόπος βαθμολόγησης στο γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1674Β/2019 άρθρο ΙΣΤ, ο τρόπος βαθμολόγηση για το γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο θα γίνει ως εξής:

Στο Ελεύθερο Σχέδιο η εξέταση στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθητές σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού το αντικείμενο. Πρέπει να διακρίνουν στο θέμα τους τις αναλογίες των αντικειμένων και τις αναλογίες σε σχέση με το όλο και να τις παραστήσουν στο χαρτί τους αρμονικά, έτσι ώστε να έχουν σαφήνεια και συμμετρία με τα πραγματικά αντικείμενα. Επίσης να προσέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. Να αποδώσουν επίσης απλοποιημένα σε λίγους τόνους τις φωτεινές και σκοτεινές επιφάνειες και τους όγκους που συνθέτουν το θέμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρα μολύβια ή άλλα υλικά.

Η βαθμολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται με κριτήρια:

α) Τη δυνατότητα για οργάνωση της σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή την τοποθέτηση του θέματος και τη σύνθεσή του.

β) Τη σχεδιαστική ακρίβεια των αναλογιών και των κλίσεων του θέματος.

γ) Τις τονικές διαβαθμίσεις του θέματος.

δ) Τη γενική εικόνα του θέματος.

Στο Γραμμικό Σχέδιο η εξέταση στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου συνίσταται στα εξής:

α) Το αντικείμενο σχεδίασης έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, κτήριο, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.τ.λ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.).

β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

γ) Οι μαθητές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων,όψεων, τομών, αντικειμένων απλών γεωμετρικών μορφών κ.τ.λ., χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα, υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του Γραμμικού Σχεδίου είναι τα εξής:

i. Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλλόμενα στοιχεία, ορθή μεταφορά κλίμακας, κ.τ.λ.), που αξιολογείται με 30 μονάδες.

ii. Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρίβεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές, κ.τ.λ.), που αξιολογείται με 20 μονάδες.

iii. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15 μονάδες.

iv. Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράμμιση, προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί), που αξιολογείται με 15 μονάδες.

v. Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10 μονάδες.

vi. Γενική εικόνα μονάδες 10.

Πατήστε τις εικόνες για μεγέθυνση

Εξαμιλίων Έναντι Προαστιακού
20100 
Κόρινθος

Τηλ./Fax: 2741073509

Email:

Social:

 

Copyright © 2024 Global Arts Studios. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.