Main Menu

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Global Arts Studios
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών "Global Arts Studios" δημιουργήθηκαν από νέους καλλιτέχνες, με έμπνευση για δημιουργία και με τη διάθεση να συμβάλει το εγχείρημά τους αυτό στην προαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στόχος των Εργαστηρίων είναι να μπορέσει ο σπουδαστής, μέσα από την περιήγησή του στις διαδρομές της Τέχνης και με την καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού, να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει τα ιδιαίτερα ταλέντα του.

Η θέσπιση του Κανονισμού που ακολουθεί, αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των Εργαστηρίων. Παρακαλούμε διαβάστε τον προσεκτικά.

1.Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου κάθε έτους. Δεν γίνονται μαθήματα κατά τις εθνικές εορτές (28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου), την Καθαρά Δευτέρα, την Πρωτομαγιά και κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων και των Πασχαλινών διακοπών.

2.Το ποσό εγγραφής των σπουδαστών στo Εργαστήριο καθορίζεται από τη Διεύθυνσή του στην αρχή κάθε διδακτικού έτους και ανανεώνεται κάθε έτος.

3.Τα δίδακτρα καθορίζονται επίσης στην αρχή κάθε διδακτικού έτους από τη Διεύθυνση των Εργαστηρίων, προκαταβάλλονται από τους σπουδαστές μέσα στο πρώτο δεκαήμερο (10ήμερο) κάθε αρχόμενου ημερολογιακού μήνα και παραμένουν σταθερά καθ ’ όλο το διδακτικό έτος. Για τα ιδιαίτερα μαθήματα, τα δίδακτρα καταβάλλονται μετά το τέλος κάθε μαθήματος. Τα δίδακτρα μηνός καταβάλλονται από τον σπουδαστή ανεξαρτήτως απουσίας του και το μάθημα σ' αυτή την περίπτωση δεν αναπληρώνεται. Το μάθημα αναπληρώνεται μόνον όταν χάνεται λόγω υπαιτιότητος του καθηγητή (π.χ. λόγω ασθενείας). Η Διεύθυνση των Εργαστηρίων διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει ποσοστό έκπτωσης στα δίδακτρα σε ορισμένες κατηγορίες σπουδαστών (αδέλφια, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αριστούχους σπουδαστές, σπουδαστές που παρακολουθούν περισσότερα από ένα μαθήματα).

4.Για το μάθημα του χορού, της χορευτικής Γυμναστικής και του θεάτρου, μετά την εγγραφή τους στη Σχολή και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οι σπουδαστές, θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό Ιατρού, το οποίο θα βεβαιώνει την καλή υγεία και σωματική τους κατάσταση και θα επιτρέπει σ ’ αυτούς να ασκηθούν / παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα.

5.Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε τμήματα (τάξεις), επιτρέπονται όμως και ιδιαίτερα μαθήματα. Ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών που θα περιέχει κάθε τμήμα δεν μπορεί να ξεπερνά τους δέκα πέντε (15). Τα ιδιαίτερα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε συνεννόηση των σπουδαστών με τη Γραμματεία και το διδακτικό προσωπικό.

6.Η Γραμματεία θα τηρεί παρουσιολόγιο των σπουδαστών των Εργαστηρίων.

α) Σε περίπτωση απουσίας τους από κάποιο μάθημα που διεξάγεται σε τμήμα, οι σπουδαστές θα πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά τη Γραμματεία, πριν την έναρξη του μαθήματος. Για τους ανήλικους σπουδαστές, σε περίπτωση απουσίας τους από το μάθημα, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Γραμματείας από τους γονείς / κηδεμόνες τους, η Γραμματεία θα ενημερώνει τηλεφωνικά αυτούς.

β) Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να ακυρώσει ιδιαίτερο μάθημα για σοβαρό λόγο, οφείλει να ενημερώνει τηλεφωνικά τη Γραμματεία το αργότερο έξι (6) ώρες πριν την έναρξη του μαθήματός του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταβάλλονται τα δίδακτρα, μειωμένα στο ήμισυ.

7.Το διδακτικό προσωπικό των Εργαστηρίων αποτελείται από επαγγελματίες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, χορευτές, μουσικούς κλπ και, σε ορισμένα τεχνικά μαθήματα (π.χ. ξυλογλυπτική), από ειδικευμένους τεχνίτες-επαγγελματίες. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά και της εν γένει παραμονής του στους χώρους της Σχολής, το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να επιδεικνύει ήθος και υπευθυνότητα απέναντι τους σπουδαστές.

8.Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της φοίτησης και παραμονής τους στα Εργαστήρια, θα πρέπει να επιδεικνύουν ήθος, υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του διδακτικού προσωπικού. Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, αναφορικά με τα μαθήματα και την εν γένει λειτουργία των Εργαστηρίων, οι σπουδαστές θα μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο καθηγητή και στο Διευθυντή σπουδών.

9.Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στα Εργαστήρια τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του μαθήματος, που θα προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Μετά το τέλος του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παραμονή τους στους χώρους των Εργαστηρίων.

10. Στα μαθήματα του χορού, της κινησιολογίας και της υποκριτικής, οι σπουδαστές θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη αμφίεση και υπόδηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδακτικού προσωπικού.

11. Στις αίθουσες διδασκαλίας δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητών και ποτών. Η κατανάλωση φαγητών και ποτών επιτρέπεται μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των Εργαστηρίων (αίθουσα αναμονής), ενώ το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο του.

12. Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού, θα λειτουργεί δωρεάν Βιβλιοθήκη των Εργαστηρίων, στην οποία θα παρέχεται πρόσβαση σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, καθώς και στο Διαδίκτυο.

13. Τα Εργαστήρια, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού, μπορούν να διοργανώνουν ή να συμμετέχουν σε σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές και διάφορες άλλες δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών κλπ), ορίζοντας ταυτόχρονα και το κόστος συμμετοχής των σπουδαστών.

14. Στο τέλος του διδακτικού έτους και ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης των Εργαστηρίων, κάθε τμήμα θα πραγματοποιεί παράσταση-παρουσίαση του επιπέδου και της προόδου που σημείωσαν οι σπουδαστές του κατά τη διάρκεια του έτους. Παραστάσεις / εκδηλώσεις θα μπορούν να γίνονται και τα Χριστούγεννα, ύστερα από σχετική απόφαση της Διεύθυνσης. Στα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των παραστάσεων (κοστούμια) οι σπουδαστές θα έχουν κάποια συμμετοχή, που θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση των Εργαστηρίων.

15. Τα Εργαστήρια, μετά από τριετή φοίτηση των σπουδαστών και πάντοτε σε συνάρτηση με τον κλάδο και τις δυνατότητες του καθενός, θα απονέμει βεβαίωση σπουδών (Certificate), στην οποία θα αναφέρεται το αντικείμενο που παρακολούθησαν, καθώς και η επίδοσή τους σ’ αυτό, με τους γενικούς προσδιορισμούς «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα».

16. Η Γραμματεία των Εργαστηρίων λειτουργεί:
- Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-13.30 και 17.30-21.00.
- Σάββατο 10.00-14.00.


Εκ της Διευθύνσεως

Εξαμιλίων Έναντι Προαστιακού
20100 
Κόρινθος

Τηλ./Fax: 2741073509

Email:

Social:

 

Copyright © 2024 Global Arts Studios. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.