Main Menu

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πατησίων  42,  106  82 Αθήνα

         www.asfa.gr

Αριθ.πρωτ.:   1855

Αθήνα 4 Ioυνίου 2020

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

**********

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 14ης Μαίου 2020) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οι οποίες θα αρχίσουν την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και θα διεξαχθούν στα επί της οδού Πειραιώς 256 κτίρια της Σχολής.
 

    Α. H αίτηση του υποψηφίου η οποία είναι αναρτημένη στο site της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asfa.gr -- Τμήμα Εικαστικών Τεχνών—προκηρύξεις, αποστέλλεται συμπληρωμένη στην Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 έως και την Τρίτη 7η Ιουλίου 2020.       

Σημειώνεται ότι προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα είναι εμπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.


Β. Όλα τα δικαιολογητικά που αναλύονται κατωτέρω αποστέλλονται ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά (courier) από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 στην Διεύθυνση «Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα».
Σημειώνεται ότι προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα είναι εμπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν είναι τα κάτωθι:

    1. Αίτηση συμμετοχής. Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στο site της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asfa.gr -- Τμήμα Εικαστικών Τεχνών--προκηρύξεις.

2. Φωτοτυπία τίτλου απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).

3. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες) του υποψηφίου.

4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (VISA) ή άδειας παραμονής στην Ελλάδα (απαραίτητη η επίδειξη του πρωτοτύπου).

5. Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν:

            α) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 Μοναστηράκι), αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό. Ο απολυτήριος τίτλος θα πρέπει να φέρει είτε επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση και για τις λοιπές χώρες, θεώρηση από την Προξενική Αρχή.

β) Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

            Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

            Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.     

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ’) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο, ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο επιτυχών χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Το Δελτίο υποψηφίου θα παραδίδεται στον υποψήφιο την πρώτη μέρα της προσέλευσής του κατά την διαδικασία της κλήρωσης της θέσης του.

 

Oι Ομάδες εξετάσεων έχουν ως εξής:


Α’   ΟΜΑΔΑ   :  31/8/20 έως  2/9/2020

Β’   ΟΜΑΔΑ   :   3/9/20  έως  5/9/2020

Γ’   ΟΜΑΔΑ   :   7/9/20  έως  9/9/2020

Δ’   ΟΜΑΔΑ   : 10/9/20  έως 12/9/2020

Ε’   ΟΜΑΔΑ   : 14/9/20  έως 16/9/2020

ΣΤ’ ΟΜΑΔΑ   : 17/9/20  έως 19/9/2020

 

Η δυνατότητα προτίμησης της ομάδας για τους υποψηφίους δεν θα είναι δεσμευτική για τo Iδρυμα όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων ανά ομάδα.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ

Α’   ΟΜΑΔΑ   :  31.8 έως   2.9.2020 *

Β’   ΟΜΑΔΑ   :   3  έως   5.9.2020 *

Γ’   ΟΜΑΔΑ   :   7  έως   9.9.2020 *

Δ’   ΟΜΑΔΑ   : 10  έως 12.9.2020 *

Ε’   ΟΜΑΔΑ   : 14  έως 16.9.2020 *

ΣΤ’ ΟΜΑΔΑ   : 17  έως 19.9.2020 *

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

      ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ     :  .……………………

 

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΣΤΙΣ :                  / 7 / 2020
Α Ι Τ Η Σ Η
Στοιχεία αιτούντος

OMAΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ………………………...


…………………………………………………………...
ΕΠΩΝΥΜΟ

…………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ

……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

……………………………………………… /………….
ΤΟΠΟΣ & ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

…………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

…………………………………………………………….
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

…………………………………………………………….
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ
                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

………………………………………………………………
ΟΔΟΣ                  ΑΡΙΘΜΟΣ       ΝΟΜΟΣ
                                
…………………………………… / ………………………                    
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ             ΣΤΑΘΕΡΟ


……………………………………………………………..
ΜΑΙL
Προς

την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

Ενταύθα

Υποβάλλω το αποδεικτικό απολύσεώς μου
από τη Μέση Εκπαίδευση για τη συμμετοχή
μου στις Εισιτήριες Εξετάσεις του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021

 

Ο αιτών / Η Αιτούσα

 

…………………….

(Υπογραφή)
 
Η γραμματέας
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
Μαρία Κατρά
 

 

*ΣHΜΕΙΩΣΗ
Επιθυμητή ομάδα εξέτασης χωρίς να είναι δεσμευτική για τη Σχολή.

 

Πηγή

Εξαμιλίων Έναντι Προαστιακού
20100 
Κόρινθος

Τηλ./Fax: 2741073509

Email:

Social:

 

Copyright © 2023 Global Arts Studios. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.